English Summer Camp in The UK ทางบริษัท P.P. South Travel ได้ร่วมมือกับ สถาบัน Hilderstone College English Studies Center จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ ณ.ประเทศอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมทัศนศึกษาภายในประเทศอังกฤษ ได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่าง หลักสูตร 4 สัปดาห์ เรียนภาษาอังกฤษ 21 ชั่วโมง/สัปดาห์ (5 คาบเช้า และ 3 คาบบ่าย) พร้อมทั้งมีกิจกรรมกีฬา ทัศนศึกษาครึ่งวัน และเต็มวันในวันเสาร์ – อาทิตย์ น้องๆจะได้เรียนภาษาในชั้นเรียนที่มีนักเรียนจากประเทศต่างๆทั่วโลก มีโอกาสได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เรีนนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพื่อนๆในแต่ละชาติ Hilderstone College เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก British Council และเป็นสมาชิกลุ่ม English UK ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของทางสถาบันเป็นอย่างดี อีกทั้งทางสถาบันยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติเป็นเวลามากกว่า 40 ปี เน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็ก (ห้องละไม่เกิน […]

วันนี้มีข้อมูลก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน มาฝากจ้า ไต้หวัน ไม่ใช่แค่เกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่เท่านั้น แต่มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ วัฒนธรรมของคนไต้หวันเองที่ประกาศเต็มปากเต็มคำว่าพวกเขาเป็น “คนไต้หวัน” ไม่ใช่คนจีน พวกเขาพูดภาษาไต้หวัน (Taiwanese) ไม่ใช่ภาษาจีนกลาง(Mandarin)ของจีนแผ่นดินใหญ่ นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศ รวมทั้งไทยเรา ที่กำลังถูกรุกรานด้วยวัฒนธรรมทางภาษาของคนชาติอื่น

เที่ยวตามรอย ภาพยนตร์ เดอะ ฮอบบิท เมืองมาทามาทา ชนบทเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสวยงาม และฟาร์มที่แสนอุดมสมบูรณ์ ได้กลายเป็นดินแดนมิดเดิลเอิร์ธที่เราได้เห็นในฉากภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮอบบิท